Dự án

Dự án Compass One

Capri island resorts

Tọa lạc tại  thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Capri Island Resort là tổ hợp dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 2,5 ha gồm với lối kiến trúc độc đáo theo phong cách Hy Lạp cổ điển

Xem Chi Tiết
Dự án Compass One

Capri island resorts

Tọa lạc tại  thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Capri Island Resort là tổ hợp dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 2,5 ha gồm với lối kiến trúc độc đáo theo phong cách Hy Lạp cổ điển

Xem Chi Tiết
Dự án Compass One

Capri island resorts

Tọa lạc tại  thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Capri Island Resort là tổ hợp dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 2,5 ha gồm với lối kiến trúc độc đáo theo phong cách Hy Lạp cổ điển

Xem Chi Tiết
Dự án Compass One

Capri island resorts

Tọa lạc tại  thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Capri Island Resort là tổ hợp dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 2,5 ha gồm với lối kiến trúc độc đáo theo phong cách Hy Lạp cổ điển

Xem Chi Tiết
Dự án Compass One

Capri island resorts

Tọa lạc tại  thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Capri Island Resort là tổ hợp dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 2,5 ha gồm với lối kiến trúc độc đáo theo phong cách Hy Lạp cổ điển

Xem Chi Tiết
Dự án Compass One

Capri island resorts

Tọa lạc tại  thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Capri Island Resort là tổ hợp dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 2,5 ha gồm với lối kiến trúc độc đáo theo phong cách Hy Lạp cổ điển

Xem Chi Tiết
Dự án Compass One

Capri island resorts

Tọa lạc tại  thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Capri Island Resort là tổ hợp dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 2,5 ha gồm với lối kiến trúc độc đáo theo phong cách Hy Lạp cổ điển

Xem Chi Tiết
Dự án Compass One

Capri island resorts

Tọa lạc tại  thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Capri Island Resort là tổ hợp dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 2,5 ha gồm với lối kiến trúc độc đáo theo phong cách Hy Lạp cổ điển

Xem Chi Tiết
Dự án Compass One

Capri island resorts

Tọa lạc tại  thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Capri Island Resort là tổ hợp dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 2,5 ha gồm với lối kiến trúc độc đáo theo phong cách Hy Lạp cổ điển

Xem Chi Tiết
Dự án Compass One

Capri island resorts

Tọa lạc tại  thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Capri Island Resort là tổ hợp dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 2,5 ha gồm với lối kiến trúc độc đáo theo phong cách Hy Lạp cổ điển

Xem Chi Tiết
Dự án Compass One

Capri island resorts

Tọa lạc tại  thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Capri Island Resort là tổ hợp dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 2,5 ha gồm với lối kiến trúc độc đáo theo phong cách Hy Lạp cổ điển

Xem Chi Tiết